Warning: Undefined array key "slug" in /home/platne/serwer122843/public_html/CentrumMedialne/wp-includes/class-wp-theme-json.php on line 1110

Warning: Undefined array key "slug" in /home/platne/serwer122843/public_html/CentrumMedialne/wp-includes/class-wp-theme-json.php on line 1110

Warning: Undefined array key "slug" in /home/platne/serwer122843/public_html/CentrumMedialne/wp-includes/class-wp-theme-json.php on line 1110
Connect with us

Polska

W sprawie sędzi Morawiec opublikowano zdanie odrębne, a uzasadnienia – nie

Fot. Centrum Medialne

Na stronach internetowych Sądu Najwyższego opublikowano treść zdania odrębnego, jakie do uchwały składu Izby Dyscyplinarnej ws. sędzi Beaty Morawiec zgłosił jego przewodniczący sędzia Jan Majchrowski. Przypomnijmy – w uchwale odmówiono zgody na pociągnięcie sędzi do odpowiedzialności karnej. Sędzia Majchrowski w jawnym już zdaniu odrębnym tłumaczy, dlaczego miał inne zdanie. Co ciekawe, Sąd Najwyższy nie opublikował treści uzasadnienia samej uchwały.

„Nie zgadzam się z treścią zapadłej uchwały, a także częściowo z jej uzasadnieniem. W mojej ocenie zaistniały podstawy do wyrażenia zgody na pociągnięcie sędzi B.M. do odpowiedzialności karnej. Przedstawiony przez wnioskodawcę materiał dowodowy dawał podstawy do uznania, że zachodziło dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przez nią przestępstw” – tłumaczy w zdaniu odrębnym sędzia Majchrowski.

W dalszej części dokumentu tłumaczy szczegóły: „Zebrane dowody, pomimo innej mojej oceny co do opisu czynu i kwalifikacji, aniżeli wynikało to z uchwały sądu I instancji, dawały podstawę do stwierdzenia dostatecznego stopnia prawdopodobieństwa zaistnienia zachowań sędzi B. M. wskazanych we wniosku. Podkreślić przy tym należy, że w materiale dowodowym poza osobowymi źródłami dowodowymi przedstawiono również dowody z dokumentów, które depozycje tych świadków potwierdzały, a wiarygodności tych dokumentów nie sposób było oceniać krytycznie”.

Są też argumenty dotyczące konkretnych fragmentów materiału dowodowego: „Nie mogę zgodzić się ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, że w sprawie istniały wątpliwości co do okoliczności spotkania świadka M. B. z sędzią B. M. Wbrew stanowisku zawartym w uchwale, materiał dowodowy uprawdopodabniał w sposób dostateczny, że do takich spotkań doszło. Nadto uprawdopodobniono w sposób dostateczny, że po zakończeniu postępowania w 19 sprawie M. B. doszło do przekazania przez niego sędzi B. M. telefonu komórkowego. Podkreślić należy, że okoliczności te wynikały nie tylko z wyjaśnień M. B., ale inni świadkowe również o tych okolicznościach wspominali”.

„W mojej ocenie, brak było podstaw do uznania trafności zarzutów pełnomocników sędzi B. M. wyrażonych wobec orzeczenia pierwszoinstancyjnego, które wyrażało zgodę na pociągnięcie sędzi B. M. do odpowiedzialności karnej w niniejszej sprawie, z wcześniej poczynionym już zastrzeżeniem przyjęcia, że czyny z pkt 1 i 2 stanowiły jedno zachowanie z art. 228 § 1 kk. W konsekwencji brak było także wystarczających podstaw do podjęcia uchwały o odmiennej treści, aniżeli ta, która zapadła w Sądzie Najwyższym – Izbie Dyscyplinarnej w pierwszej instancji. W związku z tym, w 22 konsekwencji, zasadnym było również zawieszenie sędzi B. M. w czynnościach służbowych oraz obniżenie jej wynagrodzenia w okresie zawieszenia” – podsumowuje sędzia Jan Majchrowski.

W jego zdaniu odrębnym argumentów jest o wiele więcej, a całość dokumentu można przeczytać pod tym linkiem.

Źródło: Sąd Najwyższy

Continue Reading