Connect with us

Gospodarka

UOKiK ostrzega przed niebezpiecznymi zabawkami

Fot. Freepik.com/drobotdean

Zbyt duże stężenie szkodliwych substancji chemicznych czy nieprawidłowa konstrukcja to tylko niektóre z nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli przeprowadzonej wspólnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcję Handlową. Szczegóły ujawnia portal PoznajFakty.pl.

Portal pisze, że prezes UOKiK wraz z Inspekcją Handlową kontroli poddali ponad 200 różnych modeli zabawek. Prawie połowa z nich okazała się być źle oznakowana. Co więcej, 19 sztuk spośród skontrolowanych modeli zawierało niedozwolone stężenia ftalanów, a 20 zabawek – zbyt wysoki poziom pierwiastków ciężkich, jak bor czy kadm.

„Po zidentyfikowaniu przez nas nieprawidłowości przedsiębiorcy podejmowali działania naprawcze, np. uzupełniając braki w oznakowaniu, wycofując z rynku niezgodne zabawki oraz informując użytkowników o stwierdzonych nieprawidłowościach” – poinformowano w raporcie prezentującym wyniki przeprowadzonej kontroli.

Ab

Continue Reading