Gospodarka

Kolejna sprawa frankowa trafiła do Sądu Najwyższego

Fot. Freepik.com

Sąd Najwyższy zajmie się sprawą kolejnego tzw. kredytu walutowego – donosi portal PoznajFakty.pl. Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego kolejną skargę nadzwyczajną w sprawie dotyczącej umowy kredytu frankowego, uznając że doszło do naruszenia zasad oraz praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji RP i rażącego naruszenia prawa materialnego i procesowego. 

PoznajFakty.pl wyjasnia, że kredytobiorczyni ostatnią z rat uiściła 4 grudnia 2015 roku, a następnie zaprzestała spłaty kredytu. Bank wezwał ją do zapłaty, a następnie wypowiedział umowę. Kolejne sądy przyznawały rację bankowi. Sąd Apelacyjny w Krakowie, zauważając, że umowa zawarta z pozwaną zwierała klauzule nieważne, stanowiące typowy przykład nadużywania pozycji dominującej banku względem klientki, jednocześnie stwierdził, że nie miały one wpływu na ustalenie sytuacji pozwanej. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej w tej sprawie.

PoznajFakty.pl pisze, że na interwencję w obronie kobiety zdecydował się Zbigniew Ziobro. Prokurator Generalny wniósł skargę nadzwyczajną od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Zarzucił zaskarżonemu orzeczeniu naruszenie zasad oraz praw człowieka i obywatela, określonych w Konstytucji RP, w tym zasady sprawiedliwości społecznej, równości wobec prawa, ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi oraz prawa do rzetelnej procedury sądowej. Zrzucił ponadto rażące naruszenie prawa materialnego i procesowego.

ab

Źródło: PoznajFakty.pl

Exit mobile version