centrummedialne.pl

Strona poświęcona biznesowi i pracy

Finanse

ETF, czyli fenomen prostego inwestowania

ETF, czyli fenomen prostego inwestowania

W niepewnej i niestabilnej sytuacji rynkowej wydawałoby się, że trudno znaleźć takie narzędzia finansowe, które są względnie bezpieczne, bezobsługowe i jednocześnie generujące niskie koszty. Nic bardziej mylnego. ETF, czyli Exchange Traded Fund są doskonałą alternatywą dla instrumentów obarczonych wysokim ryzykiem. Na czym opiera się inwestowanie w ETF?

Inwestowanie w koniunkturę

Fundusze ETF skonstruowane są tak, że pozwalają wprost inwestować w koniunkturę rynkową bądź panującą w pewnym sektorze gospodarki. Dzięki temu inwestując, nie trzeba przewidywać, które akcje i z jakiej giełdy będą miały najlepsze wyniki w określonym okresie, nie trzeba także samodzielnie selekcjonować spółek, ani wybierać, w jaką branżę chcemy zainwestować. ETF umożliwiają także zarabianie na zmianach wartości instrumentów finansowych bez konieczności nabywania koszyka akcji lub surowców takich jak złoto czy ropa. Oczywiście nie wygląda to tak, że ETF-y gwarantują tylko zyski. W zależności od sytuacji rynkowej również spotykane są w nich okresowe spadki, jednak w porównaniu do alternatywnych instrumentów zapewniają bezpieczeństwo inwestycyjne i stabilność na wysokim poziomie. Jednak giełda jest tak skonstruowana, że pozwala zarabiać nie tylko na wzrostach, ale również na spadkach. Stąd też na rynku dostępne są fundusze ETF typu short. Pozwalają one grać na spadkach cen aktywów. Osoby, które mają wprawę w prognozowaniu sytuacji rynkowej, docenią takie możliwości. W przybliżeniu wygląda to tak, że jeśli spodziewamy się pogorszenia sytuacji na rynku złota na warszawskiej giełdzie, możemy nabyć jednostki funduszu, który w przypadku spadków będzie zyskiwał na wartości. Jeśli jednak niewłaściwie przewidzimy sytuację i cena złota wzrośnie, wówczas nasz fundusz zanotuje spadek, a tym samym my stracimy.

Specyfika funduszy ETF

Dla zobrazowania działania funduszy ETF najlepiej jest się bliżej przyjrzeć tym, które podążają bezpośrednio za indeksami giełdowymi. Stanowią one najliczniejszą grupę funduszy typu ETF. ETF może być odzwierciedleniem indeksu giełdowego dzięki temu, że w jego składzie są papiery wartościowe, które stanowią procentowym odzwierciedleniem składu określonego indeksu. Rola zarządzających takim funduszem polega na pilnowaniu składu funduszu, aby jak najlepiej oddawał on skład reprezentowanego indeksu. W przypadku zachwiania się udziału procentowego zarządzający mają za zadanie dokonywać odpowiednich transakcji w celu utrzymania pożądanego składu portfela inwestycyjnego.

ETFy zaliczane są do produktów typu ETP, czyli Exchange Traded Product. W skład tej grupy produktów inwestycyjnych wchodzą między innymi ETN czyli Exchange Trade Notes i ETC – Exchange Traded Commodity. Oddają one zachowanie określonych aktywów, jednak różnią się poziomem ryzyka inwestycyjnego.

ETFy są w przeciwieństwie do innych narzędzi naśladujących ruchy koniunkturalne bezpiecznym narzędziem, gdyż bankructwo emitenta nie ciągnie za sobą przepadku środków zgromadzonych na funduszu. Przechowywane są one na wydzielonych rachunku przez depozytariusza, zatem można powiedzieć, że zgromadzone w funduszu środki pieniężne są zabezpieczone.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij