centrummedialne.pl

Strona poświęcona biznesowi i pracy

Marketing

Jaka jest historia reklamy?

Jaka jest historia reklamy?

Początki reklamy sięgają już czasów starożytnych. Sama nazwa „reklama” pochodzi od łacińskiego słowa „clamo”, które oznacza „krzyczeć”. Pierwsze przekazy reklamowe polegały na wykrzykiwaniu poszczególnych haseł. Wraz z upływem czasu, reklamy przybrały formę rysunków, ogłoszeń w prasie, a także filmów i działań podprogowowych. Jak prezentuje się historia reklamy i jak wyglądał jej rozwój na przestrzeni lat? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w tym artykule.

Tabliczki, rzeźby oraz papirusy

Pierwsze szyldy znajdowały się nad wejściami do obiektów uczęszczanych przez ludzi, takich jak np. karczmy. W czasach starożytnych bardzo powszechnym zjawiskiem był analfabetyzm, dlatego pierwsze szyldy reklamowe miały formę obrazków i kamiennych rzeźb. W tamtym okresie powstawały również pierwsze odpowiedniki współczesnych ulotek, których nośnikiem były papirusy oraz tabliczki wykonane z gliny. Informowały one o nadchodzących wydarzeniach sportowych i kulturowych.
Jako najstarsze ogłoszenie reklamowe uznaje się papirus pochodzący z 3000 roku p.n.e. Znajdował się on w Tebach i informował o nagrodzie czekającej na osobę, która znajdzie zbiegłego niewolnika. W Grecji 150 n.e. powstało natomiast pierwsze biuro reklamowe, którego założycielem był Aleksander Paflagończyk. Prowadził on kampanię reklamową swojego autorskiego produktu – maści leczniczej. Wpływ na rozwój reklamy miał również znany wszystkim Arystoteles, którego koncepcja retoryki do dziś służy przy kreowaniu kampanii marketingowych oraz ich analizowaniu.

Pierwsza ruchoma czcionka

Przełomowym momentem, który zrewolucjonizował rynek reklamowy, było wynalezienie druku. Ruchoma czcionka zapoczątkowała powielanie prasy na bardzo dużą skalę, a co za tym idzie, reklamy w formie rysunków i grafik trafiały do coraz większej grupy odbiorców. Rozwój reklamy w prasie stał się tak intensywny, że z czasem zupełnie jej zakazano, pod groźbą kary śmierci.
Pierwsza reklama wydana drukiem pochodzi z XV-wiecznej Anglii, natomiast pierwsza reklama wydana w gazecie pochodzi z francuskiego czasopisma „Journal General d’Affiches”. Pierwszą płatną reklamą była natomiast reklama, która ukazała się w amerykańskim dzienniku „Boston News-Letter”. Opublikowano w nim ogłoszenie, które zachęcało do zakupu nieruchomości w mieście Oyster Bay. Do rozwoju reklamy w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno przyczynił się Benjamin Franklin, który przeznaczył specjalne miejsce na reklamę w wydawanej przez siebie gazecie „Pennsylvania Gazette”. Pomysł Benjamina Franklina spodobał się właścicielom gazet i do dziś w czasopismach znajdują się rubryki przeznaczone na reklamę.

Billboard – nowy wymiar reklamy

Z upływem czasu gliniane tabliczki zostały zastąpione przez wielkie billboardy. Jeden z pierwszych gigantycznych billboardów znajduje się w pobliżu międzynarodowego lotniska w Arabii Saudyjskiej i mierzy on ponad 250 metrów długości oraz 12 metrów wysokości. Do wybudowania tak dużego billboardu wykorzystano niemal 1800 ton stali. W 1994 roku nieodłącznym kompanem billboardów stały się reklamy internetowe, które zapoczątkowały rewolucję w dziedzinie marketingu. Reklama internetowa po dziś dzień stanowi najbardziej skuteczną formę reklamy i nic nie zapowiada tego, aby miało się to w najbliższym czasie zmienić.

Udostępnij